Ημερίδα για τον Κόμβο Δεδομένων – Data Hub της Πλατφόρμας 1

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, 12:30 - Virtual Workshop

Ο συντονιστής του έργου DOTSOFT σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ημερίδα για την παρουσίαση του υποσυστήματος DATA HUB που αφορά την προβολή χαρτογραφικών δεδομένων, περιβαλλοντικών αισθητήρων, δεδομένων υποδομής και κυκλοφοριακών δεδομένων. Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού” – “ppCITY” και υλοποιείται στην δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Α’ Κύκλος)».

Η συγκεκριμένη ημερίδα – Workshop εστιάζεται στην Πλατφόρμα 1 που έχει την ονομασία DATA HUB.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ομάδα υλοποίησης να έχουμε ερωτήσεις – σχόλια από το κοινό πριν την έναρξη της ημερίδας προκειμένου οι παρουσιάσεις των ομιλητών να καλύψουν όλα τα θέματα και ζητήματα που σας ενδιαφέρουν.

Αναλυτικότερα, για την διαδικτυακή σας πρόσβαση στην ημερίδα, παρακαλούμε όπως προηγηθείτε στη σελίδα https://www.crowdcast.io/e/ppcity-datahub-platform1 και επιλέξτε “Save my Spot”, ακολουθώντας στη συνέχεια τις οδηγίες για την εγγραφή σας.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 στις 12:30 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και επιλέξετε τον παραπάνω σύνδεσμο, παρακαλούμε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ακόμη και πριν την έναρξη της ημερίδας, ακολουθώντας την επιλογή “ASK A QUESTION” (δεξιά κάτω στην οθόνη σας). Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι στην επιλογή “SCHEDULE” (αριστερά επάνω στην οθόνη σας). Σημειώνουμε ότι μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα τα Sessions.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να συμμετέχετε στην ημερίδα.

Για να συνδεθείτε στη διαδικτυακή παρουσίαση, πατήστε το κουμπί εδώ: