Σχεδιάζοντας μία Έξυπνη Πόλη

Πιστεύουμε ότι με τα κατάλληλα εργαλεία οι πολίτες μπορούν να αλλάζουν τις πόλεις τους!

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των τριών υποσυστημάτων, τον έλεγχο λειτουργίας και την τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Εικονίδιο Πλατφόρμας 1

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1

Συλλογή Δεδομένων & Εντοπισμός Προβλημάτων

Εικονίδιο Πλατφόρμας 2

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2

Συμμετοχικός Σχεδιασμός / ppGIS

Εικονίδιο Πλατφόρμας 3

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3

Συλλογή Δεδομένων & Εντοπισμός Προβλημάτων

Συχνές Απορίες- Χρήσιμες Απαντήσεις

Η συμμετοχή του κοινού στα ζητήματα του σχεδιασμού αναδεικνύεται σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, υπό το φως της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας των σύγχρονων προβλημάτων, που απορρέει από τις ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις και το περιβάλλον που αυτές διαμορφώνουν, εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις του σχεδιασμού. Για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας, οι συμμετοχικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού κερδίζουν διαρκώς έδαφος και αξιοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα σχεδιαστικών προβλημάτων σε διάφορες χωρικές κλίμακες

Τα Ανοιχτά Δεδομένα και ειδικότερα τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα, είναι μια τεράστια πηγή δεδομένων που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Πολλά μεμονωμένα άτομα, αλλά και οργανισμοί, συλλέγουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων δεδομένων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις εργασίες τους. Τα κυβερνητικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα σημαντικά από αυτήν την άποψη, τόσο λόγω της ποσότητας και της καθολικότητάς τους, όσο και λόγω του ότι αυτά τα δεδομένα είναι, από νομικής άποψης, δημόσια δεδομένα και συνεπώς θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα σε άλλους να τα χρησιμοποιήσουν.

To Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή μορφή του είναι ένα ψηφιακό σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες (geographically-referenced) πληροφορίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ