ppCITY > Νέα – Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > 1ο Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού στα Σεπόλια

1ο Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού στα Σεπόλια

  • Ανακοινώσεις
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια
  • Commonspace

Σας προσκαλούμε, ως κατοίκους ή/και εργαζόμενους/εμπλεκόμενους φορείς στην περιοχή των Σεπολίων, να συμμετέχετε στο 1ο δια ζώσης Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής 2 του συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου “ppCITY”, την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020, στις 17:00 στο αμφιθέατρο του 53ου ΓΕΛ Αθήνας, Γράμμου 23, Σεπόλια.


Η πιλοτική εφαρμογή στα Σεπόλια συνεχίζεται και μετά το εργαστήριο!

Μπες στο www.ppcity.eu/sepolia και απάντησε στο ερωτηματολόγιο για την γειτονιά των Σεπολίων!

Πολύ σύντομα ακολουθεί το 2ο Εργαστήριο όπου θα σχεδιάσουμε έναν Χώρο Πρασίνου στα Σεπόλια!


Το έργο “ppCITY” είναι ένα έργο που ερευνά με ποιον τρόπο μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό του Δημόσιου Χώρου.

Ποιός είναι ο  Δημόσιος Χώρος στον οποίο αναφερόμαστε; Πλατείες, παιδικές χαρές, ένα δημοτικό γήπεδο, ένας πεζόδρομος αλλά και ένα μικρό πεζούλι που τα παιδιά έπειτα από το σχολείο συναντιούνται και συζητούν, και πολλά ακόμα μεγαλύτερα ή μικρότερα σύνολα απαρτίζουν το αστικό περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε και κινούμαστε καθημερινά. Όμως πόσο λόγο έχουμε στον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους; Oι συμμετοχικές διαδικασίες (Public Participation / PP) στο σχεδιασμό του δημοσίου χώρου έχουν μερικώς εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία, αλλά οι αρμόδιοι φορείς δεν είναι εξοικειωμένοι. Η ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχεδιασμού του δημοσίου χώρου εγείρεται.

Στο επίκεντρο της προσέγγισης και του οράματός μας είναι η προώθηση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που εμπλέκουν την κοινωνία σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολιτικών και έργων. Δεν πρόκειται μονάχα για τη διαβούλευση επί νόμων ή μελετών, αλλά για μια ουσιαστική, ισότιμη και συμπεριληπτική διαδικασία συμμετοχής και συναπόφασης.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έργων και δράσεων σε επίπεδο πόλης και γειτονιάς, με κέντρο τον πολίτη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η εμπλοκή και η συμμετοχή του κοινού και των χρηστών του δημοσίου χώρου είναι ουσιαστική και καθοριστική. Το σύστημα αποτελείται από  τρεις  βασικές  πλατφόρμες  διαχείρισης,  διάδρασης  και  ανάλυσης.  Το  τελικό αποτέλεσμα είναι ένα αρθρωτό σύστημα. Ο πυρήνας του συστήματος είναι η πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού με τις υπόλοιπες δύο να λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, αλλά και αυτόνομα.

H Πλατφόρμα 2, αποτελεί μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού. Αποτελεί ένα προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των χρηστών.

Στα πλαίσια δοκιμής, διόρθωσης, αξιολόγησης και διάδοσης της πλατφόρμας 2 του συμμετοχικού σχεδιασμού, θα διεξαχθεί πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή των Σεπολίων. Η εφαρμογή αυτή αφορά το οικόπεδο στην οδό Αυλώνος και Καλαμά (κτίριο Κοροπούλη), που κάποτε φιλοξενούσε κτιριακές εγκαταστάσεις βιομηχανίας φελλού.   Με   ποιόν   τρόπο   το   συγκεκριμένο   οικόπεδο   μέσα   από   όρους συμμετοχής θα μπορέσει να επανασχεδιαστεί και να μεταμορφωθεί σε ένα δροσερό πυρήνα που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις   αισθητικές αξίες των κατοίκων   και   των   ευρύτερων   κοινοτήτων   που   δραστηριοποιούνται   στη γειτονιά; Οι σχεδιαστικές αρχές και οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός δροσερού και ευχάριστου σημείου για την περιοχή, θα αναζητηθούν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 2 αλλά και άλλων δράσεων.

Το 1ο δια ζώσης εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού, θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020, στις 17:00-20:00, στο αμφιθέατρο του 53ου ΓΕΛ Αθήνας, Γράμμου 23, Σεπόλια.


Πρόγραμμα εργαστηρίου

Τετάρτη, 29/01/2020

17:00-17:30

Συγκέντρωση συμμετεχόντων

17:30-17:45

Εισαγωγή – Παρουσίαση Έργου

17:45-18:30

Συζήτηση χωρίς τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Η γειτονιά μου | Σημεία και διαδρομές στα Σεπόλια

18:30-20:00

Εξοικείωση με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Συγγραφέας: Commonspace