Συμμετοχή του ppCITY στο CityScienceSummit

  • Ανακοινώσεις
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια
  • Commonspace

Η ομάδα του ppCITY και συγκεκριμένα η κ. Ελένη Μουγιάκου, Επιστημονική Υπεύθυνη  του έργου (εταίρος Commonspace) και ο κ. Γαβριήλ Μαυρέλης (εταίρος GET) συμμετείχαν στο φετινό συνέδριο City Science Summit 2019 που έλαβε χώρα στο HafenCity University Hamburg (HCU). Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το MIT Media Lab.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου και συγκεκριμένα στη 2η ημέρα και το εργαστήριο “Participation and transparent urban governance” έγινε παρουσίαση του ppCITY, ενώ ακόμη πραγματοποιήθηκαν ραντεβού και συζητήσεις δικτύωσης και προώθησης του ppCITY. Ακολουθούν ορισμένες φωτογραφίες από το συνέριο και από την παρουσίαση στο εργαστήριο:

Gamification Workshop
Gamification Workshop
Participation Workshop
Physicalization Workshop

 

Συγγραφέας: Commonspace