Νέα - Ανακοινώσεις

ppCITY > Νέα – Ανακοινώσεις > Νέα - Ανακοινώσεις
06 Ιούλ
logo transparent cropped
Καλωσόρισμα
Κατηγορία: Νέα - Ανακοινώσεις
Σας καλωσορίζουμε το ερευνητικό μας έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού», με ακρωνύμιο ppCity, κωδικό Τ1ΕΔΚ-02901 και κωδικ...